สร้างฝันเรียนรู้วิทยาศาสตร์

       คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "สร้างฝันเรียนรู้วิทยาศาสตร์ " ในระหว่างวันที่ 11 - 14 มกราคม 2565 เพื่อสร้างการตระหนักและเห็นคุณค่าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ขั้นต่อไป

ประกอบด้วยคณะครูและนักเรียนจาก โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 3 แผนกประถม เข้าทำกิจกรรม ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าลาน และคณะครูและนักเรียนโรงเรียนยอดดอยวิทยา รับชุดอุปกรณ์นำกลับไปทำ ณ โรงเรียนต้นสังกัด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมผู้ร่วมทำกิจกรรมทั้งสิ้น 222 ราย

กิจกรรมเน้นการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่าน 3 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมการทดลองเกี่ยวกับสีและน้ำ การประดิษฐ์กรอบรูปรักษ์โลก และ เทคโนโลยี AR ไดโนเสาร์ จัดขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park