สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน ที่รองแก้วจากผ้า

ที่รองแก้วจากผ้า ทำเองใช้เองไม่ต้องเสียเงินไปซื้อ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park