สร้างฝันสร้างคิดส์ To Go แจกชุดอุปกรณ์

        สร้างฝันสร้างคิดส์ To Go แจกชุดอุปกรณ์ ประดิษฐ์ DIY ทดลองวิทยาศาสตร์ และภาษาน่ารู้ วันเสาร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น.
หน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน หรือร่วมกิจกรรม ได้ใน เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน แล้วมาพบกันนะคะ
 
เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park