สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน เรียนรู้นิทรรศการ สุขใจไทยแลนด์

เรียนรู้นิทรรศการ สุขใจไทยแลนด์ มีสาระดีๆ มากมาย อยากรู้ต้องมาทำกิจกรรมกับเรานะ  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 
จัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "เรียนรู้นิทรรศการ สุขใจไทยแลนด์" 

ในวันเสาร์ ที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องเด็ก Kids Room

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park