สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน เกลือจอมพลัง

สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน เกลือจอมพลัง เกลือสามารถทำให้ของบางอย่างลอยน้ำได้จิงหรือไม่ อยากรู้ !!!!! ไปหาคำตอบพร้อม ๆ กันเลย  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "เกลือจอมพลัง" 

ในวันเสาร์ ที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องเด็ก Kids Room

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park