สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน โพงพาง

สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน โพงพาง โพงพางการละเล่นพื้นบ้าน ที่แสนสนุก น้อง ๆ ชอบใจที่ได้เล่นโพงพาง  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้
แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "เกลือจอมพลัง" 

ในวันเสาร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องเด็ก Kids Room
ยิ้งฉุบกันว่าใครจะเป็นผู้แพ้ต้องปิดตาเป็นโพงพางตาบอด ผู้เล่นคนอื่นๆจับมือเป็นวงกลมร้องเพลง “โพงพางเอ๋ย โพงพางตาบอด รอดเข้ารอดออก โพงพางตาบอด ปล่อยลูกช้างเข้าในวง” ขณะเดินวนรอบๆโพงพางตาบอดร้องเพลง1-3จบ แล้วนั่งลงโพงพางจะเดินมาคลำคนอื่นๆ ซึ่งต้องพยายามหนี และจะต้องเงียบสนิท หากโพงพางจำเสียงหัวเราะ รูปลักษณะได้จะเรียกชื่อ ถ้าเรียกคนถูกต้องออกมาปิดตาเป็นโพงพางต่อไป ถ้าไม่ถูกก็ต้องเป็นโพงพางต่อไปอีกเรื่อยๆ...............
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30 - 19.00 น.

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park