สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน ดอกไม้จากกระดาษนิตยาสาร

        ที่คั่นหนังสือน่ารัก ๆ ทำได้ง่าย ใช้ได้จริง !!!!  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "ดอกไม้จากกระดาษนิตยาสาร" 

ในวันเสาร์ ที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องเด็ก Kids Room
อุปกรณ์ที่ใช้มี 
   1.นิตยสาร
   2.กรรไกร
   3.สก๊อตเทป
   4.ก้านดอก
   5.กระดาษพันก้านสีเขียว
วิธีทำ
   1.นำมากระดาษนิตยสารพับครึ่ง จากนั้นพับปลายทั้งสองข้างขึ้นทั้งสองด้าน (พับ 4 ส่วน แนวยาว)
   2.ตัดกระดาษเป็นซี่ๆ เส้นเล็กๆ ตรงที่พับ ให้เหลือปลายไว้พันก้าน
   3.ม้วนกระดาษกับก้านดอก ติดด้วยกาว พันด้วยสก็อตเทป จากนั้นนำกระดาษพันก้านดอก มาพันทับอีกครั้ง
   4.นำไปตกแต่งแจกัน ตกแต่งบอร์ด 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park