สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน ศัพท์น่ารู้จากเครื่องแต่งกาย

        มาเรียนรู้คำศัพท์เครื่องแต่งกายชนเผ่าไทใหญ่ อยากรู้ว่าเรียกกันอย่างไร ไปชมคลิปกันเลยค่ะศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอ
กิจกรรม สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "ศัพท์น่ารู้จากเครื่องแต่งกาย" 

ในวันเสาร์ ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องเด็ก Kids Room


 

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park