สร้างคิดส์ ตอน ใบ้คำสุภาษิต

        มาเล่นเกมพร้อมเรียนรู้คำสุภาษิตไทยไปด้วยกันนะคะทุก ๆ คน   ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "ศัพท์น่ารู้จากเครื่องแต่งกาย" 

ในวันเสาร์ ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องเด็ก Kids Room

วิธีเล่น
   1.แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม
   2.แข่งกันกลุ่มไหนทายคำได้เร็วและถูกที่สุดเป็นผู้ชนะ

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park