สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน การเปลี่ยนสีของผักกาด

        ผักกาดขาวที่เราใช้ทำกับข้าว จะเปลี่ยนสีได้ยัง เปลี่ยนโดยใช้อะไร อยากรู้มาทดลองพร้อมๆไปกับเรานะ  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 
จัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "กระดาษปากแก้ว" 

ในวันเสาร์ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องเด็ก Kids Roomเครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park