สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน เรียนรู้คำศัพท์ท้องถิ่นจากร่างกาย

        หัว ภาษาไทใหญ่เรียกว่าอะไร ปากาเกอะญอเรียกเหมือนกันมั้ย และมีคำไหนอีกบ้าง มาทำกิจกรรมพร้อมๆไปกับเรานะ  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "เรียนรู้คำศัพท์ท้องถิ่นจากร่างกาย" 

ในวันเสาร์ ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องเด็ก Kids Room


 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park