กิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน สายคล้องแมส

        สายคล้องสวยๆ เก๋ ๆ อุปกรณ์หาได้ง่าย มาทำไปพร้อมกันนะคะ  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์
ตอน "เรียนรู้คำศัพท์ท้องถิ่นจากร่างกาย" 

ในวันเสาร์ ที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องเด็ก Kids Roomเครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park