สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน เทียนไขดูดน้ำ

       เทียนดับ อากาศหมด น้ำเข้าแทนที่ การทดลองวิทยาศาสตร์ง่าย ๆ ทำได้เองที่บ้าน หรือจะมาสนุกไปกับพวกเราก็ได้นะ  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "เทียนไขดูดน้ำ" 

ในวันเสาร์ ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องเด็ก Kids Room
อุปกรณ์ที่ใช้มี 
   1.เทียนไข
   2. ขวดแก้ว
   3. จาน
   4.สีผสมอาหาร
   5.น้ำ
   6.ไฟแช็ก/ไม้ขีดไฟ
วิธีทดลอง
   1. นำเทียนจุดไว้ตรงกลางจานและจุดเทียน
   2. เทน้ำลงในจาน จากนั้นก็เอาแก้วครอบเทียน
   3. รอจนเทียนดับสังเกตการณ์ 

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park