สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน เรียนรู้ศัพท์น่ารู้เกี๋ยวกับโรงเรียน

       16 มกราคม 2564 วันครู เรามาเรียนรู้ศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนกันนะว่ามีคำไหนกันบ้าง  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม
สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "เรียนรู้ศัพท์น่ารู้เกี๋ยวกับโรงเรียน" 

ในวันเสาร์ ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องเด็ก Kids Room

 

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park