สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน หมากฮอต

หมากฮอต การละเล่นพื้นบ้านสนุก ๆ ที่ช่วย ฝึกสมาธิ ไหวพริบให้กับผู้เล่น  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน
"หมากฮอต"

ในวันเสาร์ ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้อง Goodnet ชั้น 3 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park