สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน น้ำร้อนปะทะน้ำเย็น

       แล้วมาพบกันในกิจกรรมต่อไป ทุกวันเสาร์ เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "น้ำร้อนปะทะน้ำเย็น" มาสนุกไปกับการทดลองกันนะคะ 
อุปกรณ์ที่ใช้มี 
   1.น้ำร้อน
   2.น้ำเย็น
   3.แก้วน้ำ 4 ใบ
   4.สีผสมอาหาร
   5.กระดาษ
วิธีทดลอง
   1.เทน้ำร้อนลงไปในแก้วน้ำ และใส่สีผสมอาหารลงไป
   2.เทน้ำเย็นลงไปในแก้วน้ำ
   3.วางแผ่นพลาสติกลงบนปากแก้วที่ใส่น้ำร้อน
  4.เอามือวางบนแผ่นพลาสติกแล้วค่อยๆคว่ำลง นำไปวางบนปากแก้วที่ใส่น้ำเย็น แล้วค่อยๆดึงแผ่นพลาสติกออก แล้วสังเกตการณ์

 


 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park