สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน กล่องดินสอกระดาษ

       ในวันเสาร์ ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น. ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "กล่องดินสอกระดาษ" มาทำกล่องดินสอจากกระดาษ ง่ายๆ ไม่ต้องเสียเงินซื้อกันนะ 
อุปกรณ์ที่ใช้มี 
1.กระดาษสี
2.กาว
3.คัตเตอร์
4.ไม้บรรทัด
วิธีทดลอง
1.ตัดกระดาษขนาด 11*22.5 ซม. 1แผ่น
2.วัดระยะห่างจากขอบ 2.5 ซม. แล้วกรีดให้เป็นรอยตาที่วัดไว้
3.ตัดมุมทั้ง 4 มุม แล้วทากาวติดที่ปิดกล่อง

        แล้วมาพบกันในกิจกรรมต่อไป ทุกวันเสาร์ เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 


 

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park