สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน ตอนศัพท์น่ารู้จากสัตว์เลี้ยง

        ในวันเสาร์ ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น. ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "ตอนศัพท์น่ารู้จากสัตว์เลี้ยง" มาเรียนรู้คำศัพท์ท้องถิ่นในหมวดสัตว์เลี้ยง ไปกับพี่ ๆ อยากรู้ว่ามีอะไรบ้างต้องมาร่วมกิจกรรมกับเรานะ
        แล้วมาพบกันในกิจกรรมต่อไป ทุกวันเสาร์ เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 


 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park