สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์

        ในวันเสาร์ ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น. ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์" เล่นเป็นต้องทำเป็นนะ มารู้จักการทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ที่ถูกวิธีกันนะเด็ก ๆ
        แล้วมาพบกันในกิจกรรมต่อไป ทุกวันเสาร์ เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

 

 


 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park