สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน ถังขยะจากลังกระดาษ

        ในวันเสาร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น. ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "ถังขยะจากลังกระดาษ" ลังกระดาษที่ธรรมดา แต่มีประโยชน์ที่ไม่ธรรมดา

        แล้วมาพบกันในกิจกรรมต่อไป ทุกวันเสาร์ เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 
 
 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park