สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน ศัพท์น่ารู้จากของใช้ในครัว

        ในวันเสาร์ ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น. ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "ศัพท์น่ารู้จากของใช้ในครัว" โถ้ย ก็คือ ถ้วย แล้วจาน จะเรียกว่าอะไรมาหาคำตอบกัน
        แล้วมาพบกันในกิจกรรมต่อไป ทุกวันเสาร์ เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 
เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park