สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน Join & Clahs

        ในวันเสาร์ ที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น. ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "Join & Clahs"  Join & Clahs เกมสนุก เล่นไม่มีเบื่อ เกมสนุก ๆ ที่เสริมทักษะด้านความคิด การมีไหวพริบ เพื่อที่จะผ่านไปด่านต่อไป
        แล้วมาพบกันในกิจกรรมต่อไป ทุกวันเสาร์ เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park