สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน จรวดจากหลอด

        ในวันเสาร์ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น. ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "จรวดจากหลอด" จรวดจากหลอด ที่น้อง ๆ สามารถทำเล่นเองได้ อีกทั้งอุปกรณ์ก็หาได้ง่าย สร้างความสนุก และเพลิดเพลิน ให้กับน้อง ๆ
        แล้วมาพบกันในกิจกรรมต่อไป ทุกวันเสาร์ เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน   

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park