สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน การกระจายตัวของน้ำร้อนและน้ำเย็น

        เมื่อหยดสีลงไปในแก้ว การกระจายตัวของน้ำทั้งสองแก้วก็แตกต่างกัน เด็กๆ จ้องมองด้วยความสนใจ ทุกวันเสาร์ เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอ


 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park