สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน คำศัพท์ในฤดูฝน (ไทใหญ่ ,กะเหรี่ยง)

       ถึงช่วงฤดูฝนแล้ว เรามาเรียนรู้ศัพท์ในท้องถิ่นที่เกี่ยวกับฤดูฝนกันนะเด็ก ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน คำศัพท์ในฤดูฝน (ไทใหญ่ ,กะเหรี่ยง) ทุกวันเสาร์ เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอ


  

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park