สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน เดินกะลา

        การละเล่นพื้นบ้าน ไม่ว่าจะนำมาเล่นตอนไหนก็ยังสนุกเหมือนเดิม ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน เดินกะลา ทุกวันเสาร์ เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก   ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 


 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park