สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน ศัพท์ท้องถิ่นน่ารู้


  อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนและการเรียนรู้ ICT ศัพท์ท้องถิ่นน่ารู้ ที่เด็ก ๆ ต้องรู้ก่อนไปตลาด ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน ศัพท์ท้องถิ่นน่ารู้ ทุกวันเสาร์ เวลา 14.00 น. ณ ห้องเต้น ศูนย์พัฒนาทักษ

 เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park