สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน บัตรคำ จับคู่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

        บัตรคำ จับคู่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้เด็กได้เรียนรู้อุปกรณ์และวิธีการใช้งาน จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเต้น  
ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 
เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park