สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน กรอบรูปรักษ์โลก

        เด็กชื่นชอบที่ได้ทำ กรอบรูปน่ารัก ๆ ได้ออกแบบเอง และสามารถใช้งานได้จริง ในตอน กรอบรูปรักษ์โลก ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ลานหมอกใหม่  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 
 


 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park