สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน เจาะถุงน้ำด้วยดินสอ

        เจาะถุงน้ำด้วยดินสอ เจาะยังไงไม่ให้น้ำรั่ว เด็กตั้งใจและลุ้นไปพร้อมๆ กัน ในกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน เจาะถุงน้ำด้วยดินสอ จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ลานหมอกใหม่  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park