สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน ศัพท์น่ารู้จากการไปจ่ายตลาด (ภาษากะเหรี่ยง)

        ศัพท์ท้องถิ่นน่ารู้ ที่เด็ก ๆ ต้องรู้ก่อนไปตลาดนะคะ จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเต้น ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอ 

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park