สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน Lumosity Brain-Training กิจกรรมฝึกสมอง

        Lumosity Brain-Training กิจกรรมฝึกสมอง เกมสนุก ๆ ที่เสริมทักษะด้านความคิด และปฏิภาณไหวพริบ จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเต้น  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park