ศูนย์ ICT อุทยาการเรียนรู้ให้การต้อนรับคณะผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับคณะผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน นำเยี่ยมชมโดย นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และ อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา วันที่ 5 ธันวาคม 2561

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park