ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้ให้การต้อนรับคณะครูและและนักเรียนโรงเรียนบ้านสบป่องเข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

     คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านสบป่องเข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 จำนวน 60 คน โดยมี อ.เอมอร ลิ้มวัฒนา เป็นผู้นำเยี่ยมชม กิจกรรมการเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 ห้อง ได้แก่ ห้องเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้น ป.1-ป.3 ทำกิจกรรมวาดภาพระบายสีวาดตัวการ์ตูนตามนิทาน ณ ห้องเด็ก, นักเรียน ชั้น ป.4-ป.6 เรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตสีขาว ณ ห้อง Trainingเครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park