คณะบริจาคเงินเพื่อมูลนิธิชุมชนแม่ฮ่องสอนเข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

        คณะบริจาคเงินเพื่อมูลนิธิชุมชนแม่ฮ่องสอน เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นำเยี่ยมชมโดย นายสุเทพ นุชทรวง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นายคมสันคูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นายโยธิน บุญเฉลย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park