อาจารย์ศิลปชัย นิลกร เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

อาจารย์ศิลปชัย นิลกร เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นำเยี่ยมชมโดย นายสุเทพ นุชทรวง
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562


เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park