อบต.แม่ยวม เยี่ยมชมศูนย์

       อบต.แม่ยวม เยี่ยมชมศูนย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมสมาชิก ในชุมชนบ้านแม่กองแป จำนวน 25 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยมี อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ฯ ให้การต้อนรับนำเยี่ยมชม และแนะนำการให้บริการ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ของศูนย์ ฯ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park