สถาบันวิทยาลัยชุมชนเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน

       สถาบันวิทยาลัยชุมชน นำโดย ผู้อำนวยการนิยม ชูชื่น และบุคลากรสถาบันฯ เยี่ยมชมผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยมี ผู้อำนวยการคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นายจิระ พาณิชยนนท์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนำเยี่ยมชม นำเสนอผลการดำเนินงานโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563
 


 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park