สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เข้าศึกษาดูงาน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 นำโดย นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษาในมิติต่าง ๆ นำเยี่ยมชมและนำเสนอผลการดำเนินงานโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563

















 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park