สสว.แม่ฮ่องสอน หารือแนวทางการจัดอบรมการขายสินค้าออนไลน์

สสว.แม่ฮ่องสอน หารือแนวทางการจัดอบรมการขายสินค้าออนไลน์ เมิ่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564


 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park