สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน แนะนำหัวหน้าฝ่ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

        สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าพบ อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เพื่อแนะนำหัวหน้าฝ่ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่เข้ารับตำแหน่งงานใหม่ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park