ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และคุณพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยอาจารย์สุเทพ นุชทรวง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน, นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชม การดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 20 มีนาคม 2565
 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park