สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประสานศูนย์ทดสอบเรื่องประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

       สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดย คุณสุพรรณ ชอบมณีแสง หัวหน้าฝ่ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และอาจารย์สถาพร สุริยน เข้าพบ อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เพื่อประสานศูนย์ทดสอบเรื่องประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และหลักสูตรที่จะดำเนินการทดสอบในไตรมาสที่ 3 - 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park