สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน หมากเก็บ

หมากเก็บ" การละเล่นที่ฝึกสมาธิ ให้เกิดไหวพริบ และการแก้ปัญหา ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน "หมากเก็บ" จัดเมื่อวันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเต้น Studio ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park