สร้างฝันสร้างคิดส์ กิจกรรมรักการอ่าน ตอน อารมณ์นี้สีอะไรนะ

กิจกรรมรักการอ่าน ตอน "อารมณ์นี้สีอะไรนะ" ได้ทักษะการอ่าน การฟัง และการจับใจความสำคัญเนื้อเรื่องในหนังสือ และเล่นเกมใบ้คำจากสีหน้า
ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ จัดเมื่อวันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเต้น Studio ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park