ICT Summer Course รู้ เรียน เล่น Back To School

     ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม “ICT Summer Course รู้ เรียน เล่น Back To School " ในวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. สำหรับเด็กอายุ 8 ขวบ ขึ้นไป ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับเด็ก, การดูแลและการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ร้าย และภัยพิบัติ, การป้องกันตนเอง จาก PM 2.5, การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม BCG & SDGs และการเรียนรู้ภาษา ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 41 คน
     โดยมีนายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน พบปะและร่วมถ่ายภาพกับน้อง ๆ เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดำเนินกิจกรรมโดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน และบุคลากรศูนย์ฯ พร้อมด้วยวิทยากรจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน ได้แก่ นางสาวปุณญพร คชสารมณี บุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน บรรยายให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังตนเองจาก PM2.5, บุคลากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน และบุคลากรจากโรงพยาบาลศรีสังวาลย์
     หัวข้อการเรียนรู้ 2 วันประกอบด้วย
     เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม BCG & SDGs กับ เกมบันไดงู / เกมบิงโกสมุนไพร และถามตอบความรู้ไอที
     เรียนรู้ภัยร้าย และการป้องกันตนเองจาก PM 2.5 จากพี่ ๆ สาธารณะสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
     เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ หุ่นยนต์ ไปกับ Robot and Coding
     เรียนรู้การดูแล และเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ร้าย ภัยพิบัติ จากคุณตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน
     เรียนรู้การดูแลตัวเอง และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First aid) และการทำ CPR เพิ่มโอกาสรอดชีวิต จากพี่ ๆ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
     เรียนรู้ศิลป วัฒนธรรม ภาษาท้องถิ่น และวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรม “การทำอาหารไทใหญ่”

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park