ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดบูธงาน Small World “โลกใบเล็กของเด็กดอย”

       ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดบูธงาน Small World “โลกใบเล็กของเด็กดอย” ครั้งที่ 11 ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ อาทิ กิจกรรมอ่านดี มีรางวัล สื่อสาระท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน (โตอ่อน), กิจกรรมรักการอ่าน มุมหนังสือน่าอ่าน, คลินิกไอที, กิจกรรมแข่งเกม Scartch, การใช้แอพพลิเคชั่นเกมส์ในแท็บเล็ต เพื่อให้นักเรียน เยาวชน ได้เข้าถึง และเรียนรู้เกี่ยวกับไอที การส่งเสริมการอ่าน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 22.00 น.
 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park