ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่ Merry Christmas and Happy Naw year

       ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่ Merry Christmas and Happy Naw year 2021 ณ ลานหมอกใหม่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยมีกิจกรรมทำการ์ดอวยพรปีใหม่, เกมตอบคำถาม, กิจกรรมนันทนาการ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การแสดงออก การทำงานร่วมกันเป็นทีมพร้อมแลกของขวัญปีใหม่ และแจกของรางวัลมากมาย มีน้อง ๆ เยาวชน เข้าร่วม จำนวน 135 ราย เมื่อวันเสาร์ ที่ 26 ธันวาคม 2563 กิจกรรมดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรค Covid-19 โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ กดเจลล้างมือ เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัย

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park