จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างงาน สร้างอาชีพ ด้วย ICT รุ่น 1

       ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างงาน สร้างอาชีพ ด้วย ICT รุ่น 1 วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สวนเกษตรอินทรีย์ แม่ฮ่องสอนรีสอร์ท บ้านห้วยเดื่อ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน วิทยากร โดยนายปดิธร แสงคุณ ดำเนินรายการ โดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา และทีมบุคลากรศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน โดยมีนายโยธิน บุญเฉลย รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เข้ามอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบการ ชุมชน กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านห้วยเดื่อ ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ สมาชิกเครือข่ายจัดการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ กลุ่มชุมชนบ้านหัวน้ำแม่สะกึด จำนวน 53 ราย และได้รับการสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับใช้ในการอบรมตลอดระยะเวลา 2 วันจาก บริษัท 3BB วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้ ICT ในการประกอบอาชีพ มีความรู้ความเข้าใจ ในทักษะ ICT เพื่อใช้ประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม และมองเห็นแนวทางและโอกาสการพัฒนาอาชีพ และการประยุกต์ใช้ ICT สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ อย่างยั่งยืน เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย อาชีพออนไลน์ในปัจจุบัน การขายสินค้าออนไลน์ผ่าน Social Media การถ่ายภาพ การตัดต่อภาพและวิดีโอ การลงขายสินค้าออนไลน์ การจัดส่งสินค้าและการเก็บเงิน โดยหลังเสร็จสิ้นการอบรม จะมีการต่อยอดความรู้ ฝึกทักษะปฏิบัติด้านการขายออนไลน์ การตลาดออนไลน์ การสร้างฐานลูกค้าและการติดตามลูกค้า โดยการจัดอบรมให้กับกลุ่มสมาชิกผู้สนใจในทุกวันพุธภายใต้กิจกรรม คลินิกไอที ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

กิจกรรมดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรค Covid-19 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park