ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ผสานทีมงานและเยาวชน ร่วมโครงการ TK แจ้งเกิด

       ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ผสานทีมงานและเยาวชน ร่วมโครงการ TK แจ้งเกิด เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับชุมชน นำโดย โค้ชพี่เอม โค้ชพี่หมิว โค้ชพี่หน่อย โค้ชพี่แพท และโค้ชพี่ฉุน มีน้อง ๆ เข้าร่วม 2 ทีม ได้แก่ ทีม Nonz สมาชิกในทีมประกอบด้วย น้องณิชา น้องเนย และน้องซา จากโรงเรียนห้องสอนศึกษา ที่ให้ความสนใจและมุ่งหวังการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง ความแตกต่างระหว่างวัย และทีม WayGreen โดยน้องบอลและน้องเคอ 2 หนุ่มแร๊ปเปอร์ ที่สนใจในเรื่องความเหลื่อมล้ำทางเพศ จากสังคมที่พบเจอในปัจจุบัน น้องทั้งสองทีม จะได้เรียนรู้กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงในระหว่างเดือน เมษายน – กันยายน 2564 ภายใต้การเรียนรู้ในองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ Knowledge and Tools / Coach and Consult / Community และ Resources ผ่านระบบการเรียนออนไลน์จากพี่ ๆ โค้ชแม่ฮ่องสอน ทีม TK Park และ ทีม School of Changmakers รอชมผลงานโครงการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมที่ดีขึ้นของน้อง ๆ  กันนะคะ

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park